Indien uw pand voor een langere periode (> 6 mnd.) leeg staat kan tijdelijke verhuur een interessante optie zijn. Dit is mogelijk op twee manieren: 

  • Tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet
  • Tijdelijke verhuur op basis van de Wet Doorstroming Huurmarkt.

Tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet:

Voor panden die te koop staan of wachten op renovatie, sloop of een andere bestemming kan tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet interessant zijn. Hiermee genereert u inkomsten uit uw leegstaande vastgoed en bent u flexibeler dan bij reguliere verhuur. Huurders hebben geen aanspraak op de huurbescherming en de huurcontracten worden opgesteld voor bepaalde tijd met een minimale duur van 6 maanden. De maximale verhuurperiode is afhankelijk van de wettelijk toegestane duur variërend van 5 tot 10 jaar. Als verhuurder heeft u een opzegtermijn van 3 maanden. 

Casalex zorgt voor het complete beheer. We werven en selecteren betrouwbare tijdelijke bewoners, sluiten de huurcontracten af en verzorgen de financiële afhandeling. Daarnaast voeren we periodieke inspecties uit en zorgen we ervoor dat uw vastgoed weer bezemschoon wordt opgeleverd. Indien gewenst zorgen we ook voor groenonderhoud en technisch beheer. In de meeste gevallen zijn onze diensten voor u als vastgoedeigenaar kosteloos.

Tijdelijke verhuur op basis van de Wet Doorstroming Huurmarkt

Een andere manier van tijdelijke verhuur is mogelijk op basis van de Wet Doorstroming Huurmarkt. Voor deze vorm is geen gemeentelijke vergunning vereist. U genereert inkomsten uit uw leegstaand vastgoed en u bent flexibeler dan reguliere verhuur. Deze wet maakt het mogelijk om een zelfstandige woning te verhuren voor maximaal 2 jaar en een onzelfstandige woning voor 5 jaar. Na de overeengekomen huurperiode loopt de overeenkomst automatisch af. Deze vorm van tijdelijke verhuur mag niet tussentijds opgezegd worden door de verhuurder. Huurders hebben geen aanspraak op de huurbescherming en de huurcontracten worden opgesteld voor bepaalde tijd met een minimale duur van 6 maanden.

Casalex zorgt voor het complete beheer. We werven en selecteren betrouwbare tijdelijke bewoners, sluiten de huurcontracten af en verzorgen de financiële afhandeling. Daarnaast voeren we periodieke inspecties uit en zorgen we ervoor dat uw vastgoed weer bezemschoon wordt opgeleverd. Indien gewenst zorgen we ook voor groenonderhoud en technisch beheer. In de meeste gevallen zijn onze diensten voor u als vastgoedeigenaar kosteloos.